Polityka prywatności

Zgodnie z obowiązującym prawem oraz prawidłowym zabezpieczeniem Państwa danych prosimy o zapoznanie się z poniższymi Klauzulami co jest niezbędne do korzystania z usług Instytutu Urody Beauty Derm

 

DANE OSOBOWE

 • USŁUGA KOSMETYCZNA W GABINECIE
 • KONTAKT TELEFONICZNY/MAILOWY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy :

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Urody Beauty Derm.
 • Twoje dane osobowe podawane przed wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi.
 • Twoje dane, w postaci numeru telefonu oraz adresu mailowego będą wykorzystywane w celu kontaktu w związku z (realizacją zabiegu, przedstawieniem aktualnej oferty, celach marketingowych oraz innych związanych z realizacją umowy)
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w Instytucie Urody Beauty Derm. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:

– marketingu własnych produktów lub usług,

– dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

 • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp.
 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 • Twoje dane będą/ nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

DANE OSOBOWE

 •  FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE WWW
 •  KONTAKT PRZEZ FACEBOOK

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Urody Beauty Derm
 • Twoje dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane, wyłącznie do podjęcia określonych działań na Twoje żądanie, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie wysłane drogą elektroniczną poprzez zapis na stronie Administratora.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania odpowiedzi na Twoją wiadomość.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z naszych usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu.
 • Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej itp. jeśli okaże się to konieczne.
 • Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin korzystania z Usług

REGULAMIN KORZYSTANIA USŁUG W INSTYTUCIE URODY BEAUTY DERM

 

 

SPIS TREŚCI

 

I Postanowienia ogólne

II Rodzaj działalności oraz zakres i wraunki usług Instytutu Urody Beauty Derm

III Organizacja oraz przebieg rejestracji klienta

IV Dokumentacja

V Reklamacja

VI Postanowienia końcowe

 

 

 

I Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy „Regulamin” korzystania z usług Instytutu Urody Beauty Derm stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego, który to określa ogólne warunki umowy – prawa i obowiązki stron takiej transakcji ,jak zakup usług lub towarów, a także zakres ochrony danych osobowych dostępny jest na stronie instytutbeautyderm.pl oraz bezpośrednio w Instytucie.
 2. Definicje :
 • „Instytut” – określa Instytut Urody Beauty Derm przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1 we Wrocławiu.
 • „Cennik” – aktualny cennik zawierający ceny usług oraz towarów dostępny na stronie instytutbeautyderm.pl oraz w „Instytucie”. Kwoty podane w cenniku są ceną brutto podaną w polskich złotych. Niektóre ceny zabiegów są cenami orientacyjnymi i dopiero po konsultacji w instytucie ustalana jest indywidualna cena.
 • „Umowa” – rezerwacja, przedpłata i podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług „Instytutu” jest równoważna z zawarciem umowy cywilnoprawnej na świadczenie usług w „Instytucie” świadczy o akceptacji niniejszego „Regulaminu”.
 • „Zabieg” – określa zabieg kosmetyczny, kosmetologiczny, medycyny estetycznej lub każdy inny dostępny w aktualnej ofercie „Instytutu”.
 • „Klient” – osoba pełnoletnia, osoba fizyczna. Dopuszcza się osoby małoletnie powyżej 12 roku życia wyłącznie za osobistą zgodą rodzica/opiekuna prawnego, w tym przypadku „Instytut” zastrzega sobie prawo odmowy do zabiegu w przypadku niezaklasyfikowania się do wybranego zabiegu.
 • „Pracownik” – określa pracownika lub firmę podwykonawczą wykonującą „zabieg” w profesjonalny sposób, po wcześniejszym przeszkoleniu zgodnie ze sztuką.
 • „Dokumenty” – dokumentacja niezbędna do klasyfikacji „Klienta” do zabiegu, „Klient” zobowiązany jest do wypełnienia „Ogólnej Karty Klienta”, „Zgody na przechowywanie danych osobowy”, „Zgody na komunikację telefoniczną/mailową” oraz innej Karty tematycznej dotyczącej konkretnego zabiegu (Karta dedykowana do określonych zabiegów np. Mezoporacji, Mezoterapii mikroigłowej, Skin Master Plus, Laserowego usuwania owłosienia, Zabiegu na laserze Fraxel, Zamykanie naczynek, Mikropigmentacji, Zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, konsultacji dermatologicznej, Rehabilitacyjnej, Dietetycznej)
 • „Promocja” – może dotyczyć ceny serii zabiegów lub pojedynczego zabiegu, a także indywidualnych promocji dla stałych klientów. Aktualne promocje ogólne dostępne są na stronie „Instytutu”. Każda „Promocja” objęta jest indywidualnym regulaminem, który znajduje się na stronie internetowej instytutbeautyderm.pl.

 

 1. Zawarcie „Umowy” z „Instytutem” jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego „Regulaminu” oraz niezgłoszeniem żadnych do niego zastrzeżeń.
 2. Płatność – w „Instytucie” akceptowane są następujące formy płatności : płatność gotówką w kasie „Instytutu” i przelew bankowy na rachunek „Instytutu”.
 3. Płatność przelewem uznana jest za dokonaną w dniu zaksięgowania pieniędzy na koncie „Instytutu”.
 4. Po dokonaniu płatności klient otrzymuje paragon lub fakturę. W przypadku faktury należy wcześniej przesłać dane na jakie ma być wystawiona faktura. Czas wydania faktury za usługę luz produkt uzgadniany jest indywidualnie.
 1. Promocje, bony podarunkowe i inne rabaty nie sumują się.
 2. Zakupione ”Zabiegi” lub pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem sytuacji gdy zabieg zostanie wykonany niezgodnie ze sztuką.

 

II Zakres usług świadczonych przez „Instytut”

 1. Każdorazowo przed przystąpieniem do zabiegu „Pracownik” wykonuje specjalistyczną diagnozę problemu z jakim zgłosił się „Klient”, obowiązkiem „Klienta” jest udzielenie rzetelnych i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących przeciwwskazań dotyczących stanu zdrowia i innych wymienionych w „Karcie ogólnej Klienta” która jest wypełniania samodzielnie lub wraz z „Pracownikiem” przed rozpoczęciem zabiegu (względnie nie dotyczy zabiegów na dłonie i stopy) i stanowi podstawę do decyzji na wykonanie zabiegu, zaleceń pozabiegowych oraz określenia ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.
 2. Każdy „Klient” zostaje zapoznany z przeciwwskazaniami, możliwymi skutkami ubocznymi, zaleceniami pozabiegowymi oraz możliwymi do osiągnięcia efektami w jego indywidualnym przypadku, a decydując się na zabieg ma ich pełną świadomość i je akceptuje. W indywidualnych przypadkach szczególnych kwestii zdrowotnych lub zabiegów wymagających dodatkowych klasyfikacji „Pracownik” może poprosić o dodatkowe oświadczenie lub wypełnienie „Karty dedykowanej”, jeżeli „Klient” się nie zgodzi na wypełnienie i podpisanie „Pracownik” ma prawo odmówienia wykonania zabiegu.
 3. Każdy „Klient” ma obowiązek powiadomić prowadzącego go „Pracownika” o każdej zmianie dotyczącej przeciwwskazań w ciągu prowadzenia zabiegów mogących wpłynąć na przebieg i dobór zabiegu. Szczególnie w przypadkach dotyczących stanu zdrowia np. : ciąża, nowotwór, założenie implantów metalowych w miejscu zabiegowym, przebytych ostatnio chorobach np. żółtaczka (!), zakażeniach, aktualnych stanów zapalnych w organizmie, przyjmowaniu leków (szczególnie obniżających krzepliwość krwi).
 4. „Klient” zobowiązuje się w trakcie skorzystania z serii zabiegów do nie korzystania z zabiegów w takim samym zakresie jak zabiegi przeprowadzane w „Instytucie” w innym gabinecie kosmetycznym/medycyny estetycznej – a w razie wystąpienia takiej sytuacji zobowiązany jest do powiadomienia prowadzącego go „Pracownika” tak by móc rzetelnie ocenić efekty wykonywanych zabiegów w serii.
 5. W trakcie „Zabiegów” Klient jest zobowiązany ściągnąć biżuterię, a jeżeli posiada ją w okolicy zabiegowej, w miejscu niewidocznym i trudnym do ściągnięcia winien niezwłocznie poinformować o tym „Pracownika” przed wykonaniem „Zabiegu”.
 6. „Pracownik” ma prawo odmówić wykonania zabiegu u „Klienta” pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. „Klient” zobowiązany jest powiadomić „Pracownika” wykonującego zabieg
  o pogorszeniu samopoczucia w trakcie lub po zabiegu.
 8. „Instytut” zastrzega sobie prawo do bieżących zmian oferty dostępnej na stronie internetowej www.instytutbeautyderm.pl oraz w „Instytucie”.
 9. Czas pracy „Instytutu” standardowo jest określony w godzinach podanych na stronie internetowej www.instytutbeautyderm.pl oraz w indywidualnych przypadkach jest możliwość wydłużenia tych godzin co wymaga ustalenia
  z „Pracownikiem” oraz jego indywidualnej zgody na zmianę godzin pracy.
 10. „Zabiegi” wykonywane są zgodnie z opisem dostępnym na stronie www.instytutbeautyderm.pl oraz cennikiem również dostępnym na tej samej stronie internetowej. W wyjątkowych sytuacjach cena może ulegać zmianie jeżeli „Zabieg” jest indywidualnie komponowany dla potrzeb danego „Klienta” oraz w przypadku zastosowania aktualnej „Promocji”.
 11. „Instytut” prowadzi sprzedaż „Voucherów” zwanych „Podarunkiem Piękna”, który ma ważność od daty zakupu 4 miesiące, po upłynięciu terminu umowa między „Klientem” a „Instytutem” wygasa, a klient nie może żądać zwrotu pieniędzy. Na stronie „Instytutu” dostępny jest odrębny regulamin „Podarunku piękna”.
 12. Zabiegi z zakresów : medycyny estetycznej, dietetyki, dermatologii, fizjoterapii wymagają wcześniejszej rezerwacji.
 13. W przypadku spóźnienia się „Klienta” czas spóźnienia odlicza się od czasu zarezerwowanego na zabieg – w wyjątkowych przypadkach może on pozostać nie zmieniony.
 14. Na zarezerwowany zabieg należy zgłosić się nie później niż 5 min przed zarezewowaną godziną zabiegu.
 15. Po każdym Zabiegu „Klient” otrzymuje zalecenia związane z dalszą pielęgnacją skóry, zalecane kosmetyki które mają za zadanie przedłużyć i podtrzymać efekty wykonanego zabiegu.
 16. Preparaty zalecone przez „Pracownika” Instytutu może „Klient” zakupić w „Instytucie” luz złożyć na niego zamówienie, w przypadku braku produktu aktualnie na stanie „Instytutu”.
 17. Każdy „Klient” winien zdawać sobie sprawę, że jego styl życia może mieć duży wpływ na efekt po zabiegu i czas jego utrzymywania się. Ponieważ organizm ludzki jest nieprzewidywalny „Klient” musi sobie zdawać sprawę z tego, że dany zabieg może dawać różne efekty w zależności od indywidualnych kwestii zdrowotnych, metabolicznych oraz genetycznych, zatem nigdy nie ma 100% gwarancji uzyskania efektu opisywanego przez producenta urządzenia czy kosmetyku. W związku z czym „Klient“ nie będzie żądał zwrotu pieniędzy za zabieg w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu.

 

III Organizacja oraz przebieg rejestracji klienta

 

 1. „Klient” może dokonać rezerwacji usługi osobiście w „Instytucie” przy ul. Gabrieli Zapolskiej 1 we Wrocławiu, telefonicznie lub mailowo za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.instytutbeautyderm.pl. W przypadku rezerwacji poprzez formularz kontaktowy, wybrana usługa oraz data i godzina muszą być potwierdzone przez „Instytut” dopiero wtedy można uznać rezerwację za aktywną.
 2. W momencie kiedy „Klient” dzwoni lub mailowo chce się umówić na zabieg jednoznacznie oświadcza, że wyraża zgodę na kontakt w celu związanym z zarezerwowaną wizytą (przeniesienie wizyty, przypomnienie o wizycie). Jego dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w tym celu chyba, że w późniejszym czasie podczas wizyty wyrazi zgodę na kontakt w innych celach.
 3. „Klient” ma prawo odwołać zabieg bez konsekwencji finansowych w ciągu 24godz przed zarezerwowanym zabiegiem.
 4. „Instytut” zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia zabiegu na inny termin w ciągu 24 godz. przed zarezerwowanym zabiegiem w wyjątkowych sytuacjach losowych.
 5. W przypadku opóźnienia wynikającego z przebiegu zabiegów lub z winy „Pracownika” czas zabiegu nie zostanie zmieniony.
 6. „Instytut” zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu gdy spóźnienie „Klienta” przekracza 20 min oraz zachowania przedpłaconej kwoty w przypadku zabiegów z „Podarunku Piękna”.

 

IV Dokumentacja

 

 1. Ze względów zdrowotnych i prawnych „Instytut” w celu zatroszczenia się
  o bezpieczeństwo „Klienta” wymaga zapoznania się i podpisania określonych do różnych zabiegów, różnych Kart zabiegowych.
 2. Zgodnie z niniejszym „Regulaminem” „Klient” zobowiązany jest wypełnić samodzielnie lub za pośrednictwem „Pracownika” bezwzględnie „Karty ogólnej Klienta”, „Karty dedykowanej do określonego zabiegu” jeżeli wykonywany jest specjalistyczny zabieg wymagający odrębnej dokumentacji, „Oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych”, „Zgody na kontakt telefoniczny/mailowy” „Instytutu” w celu zmiany terminu, odwołania wizyty, ofert marketingowej (opcjonalnie – Zgoda na cele marketingowe, Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych).
 3. Zgodnie z aktualnym prawem wszystkie dokumenty są przechowywane
  w bezpieczny sposób i zgodny z normami prawnymi. W każdej chwili „Klient” ma prawo zażądać usunięcia tych danych, taka prośba winna być złożona w formie pisemnej lub mailowej.
 4. Każdy „Klient” ma prawo wglądu do swoich „Kart” po uprzednim ustaleniu terminu wglądu.
 5. Do danych zawartych w „Kartach Klienta” ma dostęp właściciel „Instytutu” oraz „Pracownik” prowadzący danego „Klienta”, do danych ogólnych takich jak nr telefonu ma dostęp recepcjonistka i inni pracownicy Instytutu w wyjątkowych sytuacjach. Wszyscy „Pracownicy” są związani umową zachowania poufności danych Klientów dostępnych w „Instytucie”.

 

V Reklamacja

 

 1. „Klient” ma prawo złożyć reklamację w przypadku źle wykonanego zabiegu lub jego efektów (pojawienia się niepożądanych skutków zabiegu) w formie pisemnej przesłanej listem poleconym na adres „Instytutu” lub osobiście w recepcji.
 2. Reklamacja jest ważna wyłącznie w przypadku złożenia jej w dacie do 7 dni od wykonania zabiegu wraz z przedstawieniem odpowiedniej dokumentacji świadczącej o nieprawidłowości wykonanego zabiegu lub niepożądanych efektów wraz z dokumentacją tego, że zabieg został wykonany w „Instytucie”.
 3. Towary sprzedawane w „Instytucie” nie podlegają zwrotowi.
 4. W przypadku zakupu wadliwego towaru w „Instytucie” przysługuje prawo reklamacji w ramach rękojmi, złożonej do 30 dni od daty zakupu. Niezbędnym warunkiem złożenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego produktu, dowodu zakupu w „Instytucie” oraz dokumentu opisującego rodzaj wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od jej wpłynięcia. „Instytut” odpowie na taką reklamację w formie pisemnej.
 5. Wszelkie spory winny być w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie.

 

 

 

VI Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie formy promocji, rabatów, voucherów oraz innych akcji promocyjnych obowiązują osobne regulaminy dostępne w „Instytucie” lub na stronie „Instytutu”.
 2. Prawa i obowiązki „Klienta”
 • poszanowanie godności oraz uprzejme traktowanie przez „Pracowników” „Instytutu”
 • Każdy „Klient” winien zachowywać się z szacunkiem do pracowników „Instytutu” oraz innych Klientów.
 • Poczucie bezpieczeństwa w przekazywaniu informacji „Pracownikowi” „Instytutu” – Każdy „Pracowni” ma obowiązek zachowania tajemnicy dotyczącej wykonanych zabiegów oraz stanu zdrowia „Klienta”..
 • W przypadku zauważenia nieprawidłowości w jakiejkolwiek kwestii związanej z nieodpowiednim zachowaniem „Pracowników” należy niezwłocznie poinformować recepcjonistkę lub innego pracownika o swoich zastrzeżeniach.
 • Za wszelkie uszkodzenia dokonane przez „Klienta” w „Instytucie” odpowiada materialnie w całości „Klient”, jeżeli jest małoletni odpowiada opiekun.
 • W sytuacji nie zastosowania się do niniejszego „Regulaminu” przez „Klienta”, wszelkie kwestie odpowiedzialności względem „Klienta” za wykonany zabieg skutkuje pełnym wyłączeniem odpowiedzialności „Instytutu” względem „Klienta”.

 

 • „Klient” zobowiązany jest wyciszyć swój telefon tak by nie przeszkadzał innym „Klientom” zarówno w obrębie poczekalni jak i gabinetu zabiegowego.
 • „Klient” ma kategoryczny zakaz picia alkoholu , przyjmowania środków odurzających na terenie „Instytutu”.
 1. Prawa i obowiązki „Instytutu” („Pracowników” instytutu)
 • W przypadku kiedy zabieg został wykonany profesjonalnie, zgodnie ze sztuką i procedurami kosmetologicznymi – „Instytut” nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, które jest subiektywnym odczuciem “Klienta”.
 • „Instytut” ponosi odpowiedzialność za okrycie wierzchnie wyłącznie w przypadku pozostawienia go w miejscu do tego przeznaczonym – wskazanym przez personel.

Instytut nie jest w stanie odpowiadać za zawartość kieszeni okrycia wierzchniego, prosimy o zabranie cennych rzeczy i zachowanie ich przy sobie.

 • Każdy „Klient” winien zachowywać się z szacunkiem do pracowników „Instytutu”.
 • „Instytut” ponosi odpowiedzialność za nienależycie wykonany zabieg.
 1. W przypadku spraw nie uregulowanych przez niniejszy „Regulamin” zastosowanie ma kodeks cywilny.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1.04.2018 roku. Wszelkie jego zmiany będą ogłaszane na stronie „Instytutu” www.instytutbeautyderm.pl.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PAKIETÓW ORAZ KARNETÓW

Regulamin określający warunki zakupu oraz korzystania z pakietów oraz karnetów

 

„Pakiet Zabiegowy“ oraz „Karnet“ – w poniższym regulaminie występuje pod nazwą „Pakiet“
i określa zestaw zabiegów stworzony specjalnie w ofercie promocyjnej

 1. Zakup – „Pakietu“ – opłacany wyłącznie w jednej płatności, nie ma możliwości płatności w systemie ratalnym.
 2. Cena – „Pakietu“ nie łączy się z innymi promocjami.
 3. Czas realizacji – W zależności od ilości wykupionych zabiegów
  zakupiony „Pakiet“ należy wykorzystać :
 • „Pakiet“ 10 zabiegów w ciągu 2 miesięcy
 • „Pakiet“ 15 zabiegów w ciągu 3 miesięcy
 1. Niewykorzystany „Pakiet“ lub część zabiegów z „Pakietu“ – przepada wraz z dniem wygaśnięcia terminu ważności.
 2. Umówienie wizyty – należy zarezerwować termin telefonicznie z wyprzedzeniem.
 3. Odwołanie umówionej wizyty – w „Pakiecie“ dopuszcza się odwołanie/przełożenie
  2 wcześniej zarezerwowanych zabiegów, nie później niż 24 godziny przed terminen umówionej wizyty, drogą telefoniczną lub przez SMS. Każde kolejne odwołanie lub przełożenie wizyty będzi traktowane jako zrealizowany zabieg.
 4. Brak odwołania/przełożenia umówionej wizyty – uznany będzie jako zrealizowany zabieg.
 5. Zakupiony „Pakiet“ nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 6. Zabiegi obejmujące „Pakiet“ nie mogą być zamienione na inny zabieg z oferty.
 7. Zakupiony „Pakiet“ nie może być zrealizowany przez osobę trzecią.

Zapraszamy

Aleja Armii Krajowej 4B/5
50-541 Wrocław

Godziny otwarcia

Pon-Pt: 9:00 – 21:00
Sob: 9:00 – 15:00

Umów się na konsultacje
697 555 799
Umów się na konsultacje
697 555 799